Classificació de paviments laminats

Els paviments laminats han guanyat popularitat al món de la construcció i el disseny d'interiors a causa de la seva durabilitat, versatilitat i estètica atractiva. Tot i això, entendre les classificacions de paviments laminats és essencial per triar l'opció adequada per a cada entorn. En aquest bloc explorarem les categories clau que defineixen aquests paviments i com poden influir en les teves decisions de disseny i construcció.

CLASSIFICACIONS

1 – RESISTÈNCIA A L’ABRASIÓ
L’indicador de la resistència del paviment a l’abrasió, és l’índex AC (Abrasion Class o Criteris d’abrasió) seguit d’un número que va de l’1, el menys resistent, al 6, el més resistent . Aquest índex es determina mitjançant la prova de Taber on realitzarem el text d’abrasió, que consta d’una màquina prevista d’un rodet i un vidre que va passant sobre el paviment laminat i en funció de les voltes que doni el rodet fins a arribar al desgast de la capa superficial del  paviment,  ens determinarà l’índex de duresa, segons norma EN 13329
 • AC-1 Més  900 voltes
 • AC-2 Més de 1800 voltes
 • AC-3 Més de 2500 voltes
 • AC-4 Més de 4000 voltes
 • AC-5 Més de 6500 voltes

2 – RESISTÈNCIA A L’IMPACTE
Juntament amb la resistència a l’abrasió, hi ha un segon concepte a tenir en compte a l’hora d’escollir el paviment laminat, que és la qualitat a la resistència als cops. Aquest índex es compon de 2 xifres: en el cas que el primer dígit sigui un 2 correspon a un paviment laminat recomanat per a ús domèstic, mentre que si aquest és un 3 és recomanat per a ús comercial. En quant al segon dígit, com més elevat sigui aquest major serà la resistència a l’impacte. Si tenim en compte els 2 paràmetres, el resultat és la qualitat del paviment, i el que podria ser la recomanació d’ús d’aquest
 • AC1/Classe 21 – Ús domèstic moderat. Àrees amb trànsit a peu lleuger, ex. Dormitoris.
 • AC2/Classe 22 – Ús domèstic general. Àrees amb trànsit a peu moderat, ex. Menjadors.
 • AC3/Classe 23 – Ús domèstic intens. Menjadors, sales estar o passadissos.
 • AC3/Classe 31 – Ús comercial moderat.
 • AC4/Classe 32 – Ús domèstic intensiu o comercial normal. Qualsevol espai domèstic i qualsevol espai comercial amb trànsit normal (ex. Oficines, botigues de moda... )
 • AC5/Classe 33 – Ús domèstic intensiu o comercial intensiu. Àrees amb trànsit pesat com centres comercials, sales exposicions …)
 • AC6/Classe 34 – Ús comercial molt intens o industrial lleuger. Supermercats, aeroports.


3 – GRUIX 
Un altre factor a tenir en compte es el gruix del paviment. Les mides més comunes que es fabriquen van dels 7 mm fins als 12 mm, essent entre 7, 8 o 10 mm els més usats per a ús domèstic.

4 – RESISTÈNCIA A L’AIGUA
Aquest tipus de paviment s’utilitza en llocs on pugui haver-hi contacte amb aigua, com poden ser cuines i banys. Perquè aquests paviments puguin suportar millor les condicions d’humitat es fa servir una tarima amb una densitat de fusta més alta, normalment superior a 800 kg/m3, així com tractaments hidròfugs.

En conèixer les classificacions de paviments laminats, pots prendre decisions informades que s'alineïn amb les necessitats específiques del teu projecte. Ja sigui per a un espai residencial acollidor o un entorn comercial vibrant, l’elecció correcta de paviment laminat garanteix una combinació perfecta d’estil, durabilitat i funcionalitat. Descobreix el món de les possibilitats que aquests paviments ofereixen pel teu proper projecte de construcció o renovació!