PRODUCTES

MATERIAL D’OBRA

Arids, ciments, maons, tabiqueria seca (Pladur), varilles i ferro per a la construcció, prefabricats, etc.

AÏLLAMENTS

Aillaments tèrmics, impermeabilitzants.

PVC I FONTANERIA

Tuberies, accessoris per a instal·lacions, canals, pvc evacuació, etc.

PARQUET I FUSTERIA

Sintètics, naturals, laminats, portes, kits, etc.

RAJOLES I DECORATS

Rajoles, gres.

GRIFERIA I SANITARIS

Sanitaris, griferia, mobiliari de bany.

CUINA

Mobles de cuina, complements.

BRICOLATGE I FERRETERIA

Aplacats, ferreteria, eines, materials elèctrics, etc.

JARDINERIA

Elements de jardineria, materials, eines, etc.